Gdzie tradycja łączy się
z nowoczesnością.


Menora Sp. z o.o.

 

siedziba w Lublinie (20-003) przy ul . Przechodnia 4,

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000177457

 

REGON 431276607

NIP 946-22-84-663

 

kapitał zakładowy 2.935.000,00 PLN

 

PKO Bank Polski S.A.

87 1020 3147 0000 8502 0163 5408

 

Tel: 81 532-10-51

Email: info@palacparysow.pl

 

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

Aktualności

AKTUALNIE BRAK POWIERZCHNI DO WYNAJĘCIA.

Klienci

Kontakt

Tel.: 81 532-10-51

Email: info@palacparysow.pl